Forkortelser som blir brukt i hekleoppskrifter:


Kjm – kjedemaske/r
Fm – fastmaske/r

Lm – luftmaske/r

St – stav/er

Hst – halvstav/er

Dst – dobbeltstav/er

Beg – begynn/begynnelsen
Rep – repeter, gjenta

Rnd – runde/r 
               
Omg – omgang/er