Fastmasker, (fm).

Her vises hvordan man hekler fastmasker.
Det er engelsk tale på filmen.

Single crochet betyr fastmaske.

For venstrehendte, klikk her.