Hekling på amerikansk.

Det finnes veldig mange oppskrifter på amerikansk på nettet.
Her er en oversettelse av de amerikanske heklemaske benevnelsene:

Ch = chain stitch = luftmaske
sl st = slip stitch = kjedemaske
sc = single crochet = fastmaske
hdc = half double crochet = halvstav
dc = double crochet = stav
tr = treble crochet = dobbelstav
beg = beginning = begynnelse
sp = space = mellomrom
dec = decrease = minke
inc = increase = øke
lp = loop = løkke
rem = remaining = gjenværende
rep = repeat = gjenta
rnd/rd = round = runde
Row = rad
RS = right side = rettsiden
WS = wrong side = vrangsiden
sk = skip = hopp over
st = stich = maske
tog = together = sammen
yo = yarn over = garn over krok


Heklepinnstørrelser

Hvilke amerikanske og engelske mål tilsvarer norske mål (millimeter størrelser)

Studer det oversiktlige skjemaet som du finner her:  http://www.karpstyles.com/crochet/hook-chart.html 


Lykke til med "utenlandsk" hekling !