Hva menes med å hekle i fremste eller bakerste maskeledd/løkke?

Toppmasken har to ledd/løkker.
Bakerste maskeledd/løkke (ML) er den delen som er lengst fra deg.
Fremste maskeledd/løkke (ML) er den delen som er nærmest deg.
 
Om maskene sees fra retten eller fra vrangen har ingen betydning.
Den ML som er nærmest deg er den fremste, og den lengst fra deg er den bakerste.

Studer filmen:

Front Loop Only = Kun i fremste ML (maskeledd/løkke)
Back Loop Only = Kun i bakerste ML (maskeledd/løkke)

Lykke til :)

Ps.
I mine oppskrifter skriver jeg det slik:
"Fremste ML" og "Bakerste ML"