Hvordan hekle knappehull.


Det finnes flere måter å hekle knappehull på, og her presenterer jeg tre måter.Alternativ 1. Som vist på filmen.

På denne filmen hekles knappehullene ved å hekle langs arbeidet med fastmasker. Der knappehullet skal være hekles 1 luftmaske, hopp over et lite stykke og fortsett med fastmasker.
Hekle inn siste knappehull lenger nede på samme måte. Deretter snus arbeidet og det hekles tilbake med en fastmaske i hver fastmaske og rundt hver luftmaske.
Deretter viser filmen hvordan knappesiden hekles og knappene syes på.
På slutten vises det ferdige arbeidet.Alternativ 2.

Begynn nede i splitten og hekle fastmasker langs kanten, opp til halsen.
Hekle kanten blir så stram eller løs som du ønsker den.
Snu så med en luftmaske, og hekle fastmasker tilbake, og legg inn knappehull.
Det gjøres ved å hekle to luftmasker, hopp over 2 fastmasker fortsett med fastmasker i de neste fastmaskene.
Plasser knappehullene jevnt fordelt i den avstand du ønsker.Alternativ 3:

Løkker: Hekle fastmasker langs arbeidet som i alternativ 2.
Der du vil at knappehullene skal være kan du hekle løkker slik:
Hekle (1 fastmaske, 4-5 luftmasker, 1 fastmaske) i samme punkt.
Hvor mange luftmasker det må være i løkken avhenger av størrelsen på knappen.
Her må du tilpasse.Lykke til !!